Θέλετε να λάβει η εταιρεία σας το πιλοτικό Σήμα Ισότητας του έργου SHARE;

Το ανοιχτό κάλεσμα του έργου SHARE, που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα απονομής πιλοτικού Σήματος Ισότητας.

Γιατί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα η εταιρεία μας;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξασφαλίζει δωρεάν επιμόρφωση 1-3 στελεχών της κάθε επιχείρησης σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς και σε ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας και πρακτικές που προωθούν τη συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας (work-life balance) για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες των επιχειρήσεων.

Για επιχειρήσεις που θα δεσμευτούν στην επιδίωξη των παραπάνω στόχων μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, η απονομή του Σήματος Ισότητας από το SHARE σας εξασφαλίζει αξιοσημείωτα οφέλη:

  • Ενισχύετε την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων της εταιρείας, χάρη στη βελτίωση των δεικτών ισότητας και συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής.
  • Βελτιώνετε το προφίλ κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας, με την προβολή του σήματος ισότητας στα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.
  • Προβάλλετε ένα σύγχρονο εργοδοτικό προφίλ, προσελκύοντας έτσι ικανούς νέους/ες εργαζόμενους/ες και γυναίκες κάθε ηλικίας.
  • Καθιερώνεστε ως πρωτοπόροι στον κλάδο σας, χάρη στην υιοθέτηση προοδευτικών εργαλείων και πρακτικών που σπανίζουν ακόμη στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.
  • Αποκτάτε πρόσβαση σε ευκαιρίες επικοινωνίας και ανάδειξης των καλών πρακτικών της εταιρείας, μέσα από online και offline ΜΜΕ.

Πώς μπορούμε να πάρουμε μέρος;

Οι εταιρείες με πάνω από 10 άτομα προσωπικό μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και διεκδίκησης του πιλοτικού Σήματος Ισότητας SHARE, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που θα είναι διαθέσιμη στο κοινό από τις 26/10. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των εταιρειών που μπορεί να φιλοξενήσει το πιλοτικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία επιλογής των εταιρειών βάσει χρονικής προτεραιότητας. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν στις αρχές του 2021 και θα κληθούν να ενημερώσουν το SHARE για τον αριθμό και τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών τους που θα συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια.
Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί από το αρμόδιο τμήμα της κάθε επιχείρησης.

Τι δεσμεύσεις απαιτούνται από τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται εντελώς δωρεάν. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα πρέπει να ορίσουν 1-3 εκπροσώπους τους, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν ένα από τα πέντε (5) επιμορφωτικά διαδραστικά εργαστήρια, που θα υλοποιηθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 (4 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη). Τα εργαστήρια θα έχουν διάρκεια εννέα (9) διδακτικών ωρών και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ενότητες: α) πρακτικές και πρωτοβουλίες για συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας (στερεότυπα, άδειες, παραδείγματα από άλλες χώρες/εταιρείες κ.λπ.) β) ισότητα των φύλων και νομοθεσία (μισθοί, ίση μεταχείριση, σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ.), γ) ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας (ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, πολιτική προσλήψεων, σχέδια ισότητας κ.λπ.).

Στη συνέχεια, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα κληθούν να εφαρμόσουν πιλοτικά τις προτεινόμενες καλές πρακτικές της μεθοδολογίας του έργου, προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις ισότητας και συμπερίληψης για την κουλτούρα και το δυναμικό τους. Μετά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων από την επιτροπή αξιολόγησης του έργου, θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν το Σήμα Ισότητας του SHARE.

Η απονομή του Σήματος Ισότητας SHARE ολοκληρώθηκε και το Έργο δεν δέχεται, αυτή τη στιγμή, αιτήσεις συμμετοχής από εταιρείες και οργανισμούς. Για να ενημερωθείτε για τον επόμενο κύκλο απονομής Σήματος Ισότητας, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας του Έργου παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία απονομής του Σήματος Ισότητας ή με τη μελλοντική συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εταίρους του έργου, στα emails και στα τηλέφωνα που θα βρείτε εδώ.

Μας ενδιαφέρει, θέλουμε να ενημερωθούμε περαιτέρω για το Πρόγραμμα

Με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλώνω ότι συναινώ στην αποθήκευση και επεξεργασία, από τους εταίρους του έργου SHARE, (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top) των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η συγκατάθεσή μου έχει ισχύ για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και στο διάστημα αυτό οι εταίροι του έργου μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά προκειμένου να με ενημερώνουν για την εξέλιξη αυτού καθώς και για ευκαιρίες συμμετοχής μου στις δράσεις του. Στο διάστημα αυτό, επίσης, διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία μου, καθώς και απόσυρσης αυτών, μετά από γραπτό αίτημα στη διεύθυνση info@womenontop.gr.