Πριν συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις Πληροφορίες συμμετοχής.
Διαβάστε τις Πληροφορίες και συμπληρώστε τα στοιχεία σας, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

*Λόγω του ότι η πλατφόρμα του SHARE αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα στη διάρκεια του Ιανουαρίου, εάν έχετε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχετε λάβει απάντηση από το Women On Top, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο info@womenontop.gr.

Θέλουμε να συμμετάσχουμε στο Πρόγραμμα

Με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλώνω ότι συναινώ στην αποθήκευση και επεξεργασία, από τους εταίρους του έργου SHARE, (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top) των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η συγκατάθεσή μου έχει ισχύ για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και στο διάστημα αυτό οι εταίροι του έργου μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά προκειμένου να με ενημερώνουν για την εξέλιξη αυτού καθώς και για ευκαιρίες συμμετοχής μου στις δράσεις του. Στο διάστημα αυτό, επίσης, διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία μου, καθώς και απόσυρσης αυτών, μετά από γραπτό αίτημα στη διεύθυνση info@womenontop.gr.