Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου SHARE

Το Έργο με τίτλο: “SHARE – Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women” υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (συντονιστής φορέας), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Οργανισμού για την Eπαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement Number: 881730 – SHARE REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life balance), δίνοντας έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και αναπτύσσοντας συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενεργούν με πολυδιάστατο και πολύπλευρο τρόπο.

Η εθνική προτεραιότητα, που καθορίστηκε από τον πρόσφατο εθνικό νόμο 4604/2019 «Για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων», ορίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα κριτήρια από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την επιβράβευση των επιχειρήσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Το SHARE σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εθνική προτεραιότητα, καθώς και τη Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-2019) και συγκεκριμένα την πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Έτσι, περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός πιλοτικού Προγράμματος Ισότητας που θα οδηγήσει στην απονομή πιλοτικού Σήματος Ισότητας για της Επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να λάβουν μέρος. Η πιλοτική αυτή διαδικασία θα συμβάλλει στην ανάπτυξης συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την απόκτηση Σήματος (κριτήρια, προδιαγραφές), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης περί Σήματος Ισότητας στην πράξη.

Ταυτόχρονα, το Έργο προβάλει τον ρόλο του πατέρα ως κομβικό στην ανατροφή και ανάπτυξη του παιδιού ώστε να τον ενθαρρύνει να αναλάβει ισότιμα με τη μητέρα το καθήκον της φροντίδας των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων και αδύναμων μελών της οικογένειας.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι:

  • η δέσμευση επιχειρήσεων να εφαρμόσουν ευαίσθητες στο φύλο παρεμβάσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες
  • η συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καθιέρωση της απονομής του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις (διαδικασία, κριτήρια και αξιολόγηση)
  • η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ανδρών
  • η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από φιλικές για την οικογένεια εργασιακές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους.

Αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα πιλοτικού Σήματος Ισότητας SHARE, πατήστε εδώ

*Λόγω του ότι η πλατφόρμα του SHARE αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα στη διάρκεια του Ιανουαρίου, εάν έχετε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχετε λάβει απάντηση από το Women On Top, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο info@womenontop.gr.