Το Εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την προώθηση πρωτοβουλιών ισότητας των φύλων σε επιχειρήσεις δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 3 «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων/ Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων για τη συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας» του Έργου «SHARE».

Σε αυτό περιλαμβάνεται ένα ενδεικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσουν πρωτοβουλίες ισότητας των φύλων, με έμφαση σε πρωτοβουλίες που αφορούν στη διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο εδώ.