Εργαλείο αυτοαξιολόγησης εταιρικής κουλτούρας σε θέματα ισότητας και συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής

Πώς είναι οι επιδόσεις της εταιρείας σας σε θέματα ισότητας και συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής;

Στα πλαίσια του προγράμματος SHARE, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν τεστ αυτοαξιολόγησης για τις επιδόσεις της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε σε θέματα έμφυλης ισότητας και συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής. Τα αποτελέσματα θα σας βοηθήσουν αρχικά να δείτε που βρίσκεστε, ως εταιρεία, σε σχέση με τους δείκτες ισότητα-συμφιλίωση επαγγελματικής/προσωπικής ζωής αλλά και να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα για τις αλλαγές που μπορείτε να υλοποιήσετε, είτε στο πλαίσιο του SHARE και της διεκδίκησης ενός σήματος ισότητας, είτε και αυτόνομα ως οργανισμός.

Κάθε ερώτηση έχει 3 πιθανές απαντήσεις:
ΝΑΙ – Η επιχείρηση που εργάζομαι εφαρμόζει όλα τα παραπάνω με αποτελεσματικό τρόπο.
ΠΕΡΙΠΟΥ – Η επιχείρηση όπου εργάζομαι εφαρμόζει ορισμένα από τα παραπάνω. Η πρόθεση υπάρχει, ωστόσο χρειαζόμαστε καθοδήγηση.
ΟΧΙ – Η επιχείρηση όπου εργάζομαι δεν εφαρμόζει σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω, πέρα ίσως από τα νομίμως προβλεπόμενα.

Το τεστ είναι ανώνυμο και δεν κρατούνται στοιχεία από το SHARE.
Πρόσβαση στο αποτέλεσμα έχετε μόνο εσείς.

Ξεκινήστε τώρα το τεστ

1. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι αναλαμβάνει συγκεκριμένες και μετρήσιμες πρωτοβουλίες, πολιτικές και μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής, εφαρμόζοντας και προωθώντας ευέλικτες μορφές εργασίας, άδειες οικογενειακών υποχρεώσεων, παροχές για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών, προγράμματα ευεξίας και ευκαιρίες για την ομαλή αποχώρηση, αλλά και την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

2. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι υποστηρίζει έμπρακτα την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών, παρέχοντας αντίστοιχα επιδόματα ή δωρεάν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις.

3. 
Στην επιχείρηση που εργάζομαι τα υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης ενθαρρύνουν με αυθεντικό τρόπο τα μέλη των ομάδων τους να επωφελούνται από τα μέτρα και τις πρακτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, δίνοντας εκείνοι/ες πρωτίστως το παράδειγμα.

4. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι διασφαλίζει δίκαιους μισθούς, ωράριο εργασίας και παροχές, για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες για εργασία ίσης αξίας

5. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι δεν προβαίνει σε καμία μορφή διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

6. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω οικογενειακής ή γονικής κατάστασης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με προσλήψεις ή/και προαγωγές, διασφαλίζοντας έτσι επαγγελματική ασφάλεια, η οποία επιτρέπει την προσωρινή διακοπή στην εργασία λόγω μητρότητας, γονικής άδειας και άλλων οικογενειακών ευθυνών.

7. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι παρέχει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, μετεκπαιδεύσεις και (άτυπες ή/και πιστοποιημένες), ανεξαρτήτως φύλου ή/και οικογενειακής κατάστασης.

8. 
Η επιχείρηση που εργάζομαι παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσημες (π.χ συνέδρια, επαγγελματικά ταξίδια) ή ανεπίσημες ευκαιρίες (π.χ άτυπες συναντήσεις με πελάτες) δικτύωσης, και προγράμματα mentoring και οι οποίες απευθύνονται και περιλαμβάνουν γυναίκες από όλες τις βαθμίδες.