Για την περαιτέρω και συνεχή υποστήριξή σας τόσο στα αρχικά βήματα, πριν την εφαρμογή των πρωτοβουλιών σας, όσο και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και εφαρμογής του πλάνου δράσης σας μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00 στον αριθμό +30 6945 993798 ή στο info@womenontop.gr για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας σχετικά με τη Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Αξιολόγησης για τη λήψη του Σήματος Ισότητας.

Η ομάδα του Women On Top θα επεξεργάζεται τα αιτήματά σας σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιστημονική παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής πρωτοβουλιών ισότητας, και θα είναι διαθέσιμη να σας δώσει ανατροφοδότηση και τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.