Στη συζήτηση για τις πρωτοβουλίες ισότητας και συμπερίληψης σε εταιρείες και οργανισμούς, το ερώτημα που συχνά μένει αναπάντητο είναι: ποιος ή ποια θα αναλάβει να υλοποιήσει αυτή τη δουλειά; Η δημιουργία και η εφαρμογή σχεδίων ισότητας απαιτούν διαδικασίες λογοδοσίας και συγκεκριμένο καταμερισμό ευθυνών ώστε να γίνουν σωστά, πράγμα που σημαίνει ότι, σε κάθε επιχείρηση που θέλει να επενδύσει σοβαρά σε αυτές τις προτεραιότητες, ο ορισμός ενός ατόμου ή μιας ομάδας που θα αναλάβει το ρόλο είναι ένα από τα πρώτα κρίσιμα βήματα προς την επιτυχία. 

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει όμως να έχει ένα τέτοιο άτομο; Με ποια κριτήρια έχει νόημα να επιλεγεί; Αυτό είναι ένα επόμενο ερώτημα που έχει αρχίσει ή θα αρχίσει να αναδύεται όσο οι πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και οργανισμών ωριμάζουν, και το οποίο θα κάνει τη διαφορά στα επόμενα στάδια της υλοποίησης και της αξιολόγησης των πρωτοβουλιών αυτών. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε 4 βασικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής του ατόμου ή των ατόμων που θα λειτουργούν στο εξής ως Υπεύθυνοι/ες Ισότητας, Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης στην επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

  1. Η εμπειρία είναι επιθυμητή αλλά δεν μπορεί να είναι απαραίτητη. Τα ζητήματα της ισότητας και της συμπερίληψης άρχισαν τόσο πρόσφατα να αποτελούν κομμάτι της εταιρικής ατζέντας στη χώρα μας, που δεν είναι ρεαλιστικό, στη φάση αυτή, να αξιολογούμε τους υποψήφιους και τις υποψήφιες για το ρόλο με μοναδικό κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία στο πεδίο αυτό.
  2. Τα ιδανικά άτομα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια ισότητας και συμπερίληψης θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εμπνέουν και να επηρεάζουν, την ικανότητα να σκέφτονται στρατηγικά, να θέτουν στόχους και να παρακολουθούν την πρόοδό τους, καθώς και την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με στελέχη από διαφορετικά τμήματα και σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας. 
  3. Ενδεχομένως κάποια από τα άτομα που θα αξιολογήσετε για το ρόλο μπορεί να έχουν να επιδείξουν εθελοντική εμπειρία από το πεδίο της ισότητας και της συμπερίληψης, είτε μέσω κάποιας ΜΚΟ είτε μέσω κάποιου Employee Resource Group ενός οργανισμού.
  4. Σε κάθε περίπτωση, το κατάλληλο άτομο θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό ενδιαφέρον για τα θέματα στα οποία πρόκειται να δουλέψει, αλλά και βασικές γνώσεις γύρω από τα ζητήματα που διαμορφώνουν σήμερα το πεδίο της ισότητας και της συμπερίληψης στην Ελλάδα και διεθνώς.